Jukka uusiin tehtäviin

Hankkisen osakas Jukka Hämäläinen on siirtymässä toisiin tehtäviin syyskuun alussa. ”Aikani Hankkisella oli antoisa, vaikka jäikin lyhyeksi. Kiitän kaikkia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä sekä toivotan Tuomolle ja Suvituulialle menestystä. Teidän kanssa on ollut ilo työskennellä.” Hankkisen toiminta jatkuu kahdenkoplana kohti syksyä. Kiitämme Jukkaa kumppanuudesta ja heittäytymisestä yrittäjyyteen! 

Online markkinavuoropuhelu hankintojen valmistelun työkalupakkiin

Markkinavuoropuhelu on yksi vähiten kehitystä osakseen saaneista julkisten hankintojen työkaluista. Harmillista tämä on erityisesti siksi koska hankintojen valmistelussa markkinavuoropuhelun järkevällä käytöllä voidaan olennaisesti vaikuttaa muun muassa tarjousten laatuun ja määrään. Tyypillisesti markkinavuoropuhelu on kirjallinen vuoropuhelu kysymyksiä ja vastauksia, tarjouspyyntöluonnosten kommentointia tai yksittäisiä tapaamisia eri tarjoajien kanssa. Näissä kaikissa on pitkälti sama ongelma: vuoropuhelua käydään pistemäisesti. …

Online markkinavuoropuhelu hankintojen valmistelun työkalupakkiin Lue lisää

Hankkinen vahvistui juridisella osaamisella

Hankkinen on vahvistanut kokoonpanoaan juridiikan ammattilaisella varatuomari Jukka Hämäläisen aloitettua osakkaana 19.4.2022. Jukka on työskennellyt juridiikan parissa yli 20 vuotta erikoistuen julkisiin hankintoihin ja sopimuksiin. Hän hallitsee niin ICT-juridiikan kuin laajat julkisten palveluiden järjestämistä koskevat projektit. Jukka tuli Hankkiselle HKL:n pääjuristin ja hankintapäällikön tehtävästä, johon kuuluivat muun muassa HKL:n yhtiöittämiseen liittyvät työt. Uransa aikana Jukka …

Hankkinen vahvistui juridisella osaamisella Lue lisää

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa   

Tiukka kahtiajako julkisen tai yksityisen sektorin tuottamien palveluiden välillä ei vastaa todellisuutta. Halusimme tarkastella, miten sote-palveluita tosiasiassa Suomessa tuotetaan, ja millaisia kustannuksia niistä syntyy. Erityisen kiinnostaviksi osoittautuivat väestörakenteen ja keskittämisen vaikutukset.    Arkisissa keskusteluissa yksityisestä ja julkisesta palvelutuotannosta puhutaan usein toisensa poissulkevina vaihtoehtoina. Olemme kuitenkin siirtyneet julkisesta palvelutuotannosta tai sen yksityistämisestä tuotantomalliin, jossa yksityinen sektori täydentää …

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa    Lue lisää

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa

Suomalaiset ja hollantilaiset kunnat vastaavat kotihoidon palvelutuotannon järjestämisestä. Tyypillinen suomalainen kunta vastaa järjestämisen lisäksi myös osittain palvelutuotannosta. Hollannissa kotihoito tuotetaan täysin yksityisin resurssein perustuen kansalliseen päätökseen. Tutkimuksessamme vertailimme kotihoidon osalta markkinoiden hyödyntämisen sääntelyä, kuntien hankintatapoja sekä sopimussisältöjä ja -rakenteita tunnistaaksemme parhaita käytäntöjä ulkoistetun palvelutuotannon riskien hallitsemiseksi. Tutkimus kattaa kaikki hollannin 380 kuntaa sekä 102 suomalaista …

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa Lue lisää

Hankkinen vai en?

Yksityisellä sektorilla ulkoistamispäätökset tehdään systemaattisen harkinnan tuloksena. Palvelujen ulkoistamispotentiaali tunnistetaan säännöllisen toiminnansuunnittelun yhteydessä. Tutkimuksemme perusteella julkisella sektorilla säännölliset arviointirutiinit pääosin loistavat poissaolollaan ja ulkoistamispäätökset tehdään pakon edessä tai ratkaisuna palvelutuotannon ongelmiin. Muutokset palvelun volyymissä (merkittävä lisäys tai lasku) sekä hyvä markkinatilanne palveluntuotannossa ovat suositeltavia lähtökohtia ulkoistamiselle. Volyymivaihtelut aiheuttavat skaalautuvuustarpeen, jonka hallitseminen omassa tuotannossa, jossa asiakaskunta …

Hankkinen vai en? Lue lisää