Julkisen sektorin kehittäminen on kestävyyslaji

Hankkinen, Suvituulia Taponen ja Tuomo Vuorinen

Palvelumme

Hankkinen tarjoaa asiantuntijapalveluja, koulutusta ja puheenvuoroja julkisen palvelutuotannon kehittämisestä johtamisen ja hankintojen keinoin.

Julkisessa hankinnassa on tärkeää olla samaan aikaan innovatiivinen ja systemaattinen. Monipuolinen hankintatoimen kokemuksemme takaa molemmat. Meillä innovatiivisuus tarkoittaa ratkaisuhakuisuutta asiakastarpeeseen pohjautuen. Tämä korostuu kun suunnitellaan tulevaa hankintaa ja määritetään miten hankintojen avulla saavutetaan tavoitteet. Systemaattisuus tarkoittaa tavoitteellista projektien läpivientiä, suunnitelmallisesti, selkeästi viestittynä ja tuloksellisesti.

Toimeksiannoissa yhdistämme Suvituulian ja Tuomon toisiaan täydentävät osaamiset. Palveluissamme korostuvat vahva prosessiosaaminen, kokemus ICT-ja sosiaali- ja terveystoimialasta sekä tutkimukseen pohjautuva palvelujen järjestäminen.

Tuomo, DI

Minulla on yli 10 vuoden kokemus julkisista hankinnoista, useammasta eri roolista hankintoja katsoen. Erityisesti vahvuuteni tulevat esiin hankintojen suunnittelussa, projektien läpiviennissä ja laajemmin hankintatoimen kehittämisessä. Etenkin ICT-hankinnat ovat tulleet vuosien mittaan tutuiksi.

Hankintojen lisäksi innostun myös triathlonista, terveystieteiden opinnoista ja valmentamisesta.

Yhteystiedot: +358 40 681 5015, tuomo.vuorinen(at)hankkinen.fi

Suvituulia, KTT, HTM

Olen erikoistunut strategiseen hankintaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vahvuuteni tulevat esiin palvelutuotannon strategian luomisessa, tuotantotapojen ja hankinnan toteuttamistavan määrittämisessä sekä monituottajamallin hyödyntämisessä. Työssäni yhdistän käytännön kokemukseni aiheesta tekemääni tutkimukseen.  

Strategisen hankintatoimen lisäksi minua inspiroivat luova kirjoittaminen ja kestävyysurheilu luonnossa. 

Yhteystiedot: +358 40 762 9508, suvituulia.taponen(at)hankkinen.fi