Keitä olemme

Suvituulia
KTT, HTM

Olen erikoistunut strategiseen hankintaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vahvuuteni tulevat esiin palvelutuotannon strategian luomisessa, tuotantotapojen ja hankinnan toteuttamistavan määrittämisessä sekä monituottajamallin hyödyntämisessä. Työssäni yhdistän käytännön kokemukseni aiheesta tekemääni tutkimukseen.  

Strategisen hankintatoimen lisäksi minua inspiroivat luova kirjoittaminen ja kestävyysurheilu luonnossa. 

Puh. +358 40 762 9508
suvituulia.taponen(at)hankkinen.fi

Tuomo
DI

Minulla on pitkä kokemus julkisista hankinnoista ja monista erilaisista hankintatoimen rooleista. Erityisesti vahvuuteni tulevat esiin hankintojen suunnittelussa, projektien läpiviennissä ja laajemmin hankintatoimen kehittämisessä. Etenkin ICT-hankinnat ovat tulleet vuosien mittaan tutuiksi.

Hankintojen lisäksi innostun triathlonista, terveystieteiden opinnoista ja valmentamisesta.

Puh. +358 40 681 5015
tuomo.vuorinen(at)hankkinen.fi

Jukka
OTK, VT

Olen asiakkaani tavoitteisiin sitoutuva ja päämäärähakuinen hankinta- ja sopimusjuridiikan ammattilainen. Asiointi kanssani on helppoa ja luontevaa. Vahvuuteni on uusien hallinto- ja liiketoimintamallien sovittaminen oikeudelliseen viitekehykseen, sekä selkeiden ja kestävien ratkaisujen tuottaminen asiakkailleni.

Mieleni lepää patikoidessani kansallispuistoissa ja koskilla kalastellen. 

Puh. +358 40 75 20201
jukka.hamalainen(at)hankkinen.fi