Suvituulia

Hankkinen Oy:n perustajaosakas.

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa   

Tiukka kahtiajako julkisen tai yksityisen sektorin tuottamien palveluiden välillä ei vastaa todellisuutta. Halusimme tarkastella, miten sote-palveluita tosiasiassa Suomessa tuotetaan, ja millaisia kustannuksia niistä syntyy. Erityisen kiinnostaviksi osoittautuivat väestörakenteen ja keskittämisen vaikutukset.    Arkisissa keskusteluissa yksityisestä ja julkisesta palvelutuotannosta puhutaan usein toisensa poissulkevina vaihtoehtoina. Olemme kuitenkin siirtyneet julkisesta palvelutuotannosta tai sen yksityistämisestä tuotantomalliin, jossa yksityinen sektori täydentää …

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa    Lue lisää

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa

Suomalaiset ja hollantilaiset kunnat vastaavat kotihoidon palvelutuotannon järjestämisestä. Tyypillinen suomalainen kunta vastaa järjestämisen lisäksi myös osittain palvelutuotannosta. Hollannissa kotihoito tuotetaan täysin yksityisin resurssein perustuen kansalliseen päätökseen. Tutkimuksessamme vertailimme kotihoidon osalta markkinoiden hyödyntämisen sääntelyä, kuntien hankintatapoja sekä sopimussisältöjä ja -rakenteita tunnistaaksemme parhaita käytäntöjä ulkoistetun palvelutuotannon riskien hallitsemiseksi. Tutkimus kattaa kaikki hollannin 380 kuntaa sekä 102 suomalaista …

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa Lue lisää

Hankkinen vai en?

Yksityisellä sektorilla ulkoistamispäätökset tehdään systemaattisen harkinnan tuloksena. Palvelujen ulkoistamispotentiaali tunnistetaan säännöllisen toiminnansuunnittelun yhteydessä. Tutkimuksemme perusteella julkisella sektorilla säännölliset arviointirutiinit pääosin loistavat poissaolollaan ja ulkoistamispäätökset tehdään pakon edessä tai ratkaisuna palvelutuotannon ongelmiin. Muutokset palvelun volyymissä (merkittävä lisäys tai lasku) sekä hyvä markkinatilanne palveluntuotannossa ovat suositeltavia lähtökohtia ulkoistamiselle. Volyymivaihtelut aiheuttavat skaalautuvuustarpeen, jonka hallitseminen omassa tuotannossa, jossa asiakaskunta …

Hankkinen vai en? Lue lisää

Suvituulia Taponen and Tuomo Vuorinen

Taponen+Vuorinen = Hankkinen

Marraskuu alkoi Hankkisella valoisissa merkeissä, kun sain seurakseni yhtiökumppanin. Tuomo Vuorinen, jonka kanssa tein yhteistyötä jo työurani alussa, aloitti yhtiössä 2.11. Olemme erikoistuneet strategiseen hankintaan, julkisten palvelujen järjestämiseen ja tehokkaaseen projektien toteuttamiseen. Yhteenlaskettuna kokemuksemme julkisista hankinnoista on pidempi kuin kattavan hankintalain säätelyn historia! Hankkisen toimeksiannoissa yhdistämme toisiaan täydentävät julkisen hankintatoimen osaamisemme. Toteutuksissa korostuvat vahva prosessiosaaminen, …

Taponen+Vuorinen = Hankkinen Lue lisää

Hankkinen.fi julkaistu

Hankkinen Oy perustettiin kesällä 2019. Siitä lähtien on aika mennyt siivillä kiinnostavien projektien parissa. Nyt aikaa löytyi myös nettisivujen toteuttamiselle. Hankkinen.fi sivustolta löydät yhteystiedot, ajankohtaiset julkaisut tutkimustuloksista sekä kutkuttavan viihteellisen jatkokertomuksen, joka ilon lisäksi tarjoilee oppeja julkisten hankintojen maailmasta. Hankkinen vahvistaa resurssejaan vuoden 2020 aikana, joten ole rohkeasti yhteydessä toimeksiantoihin liittyen, jos organisaatiossasi on tarve …

Hankkinen.fi julkaistu Lue lisää