Tutkimustuloksia

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa   

Tuore tutkimus osoitti, ettei tiukka kahtiajako julkisen tai yksityisen sektorin tuottamien palveluiden välillä vastaa todellisuutta – eikä palvelujen yksityistäminen tuo automaattisesti kustannussäästöjä. Keskittäminen sen sijaan kannattaa: suurilla kunnilla ja kuntayhtymien kautta palvelut tuottavilla kunnilla kustannukset ovat usein alhaisemmat. Tutkimustulokset ja käytännön kokemukset sote-palvelujen yksityistämisen kannattavuudesta ovat ristiriitaisia. Siksi Aalto-yliopiston professori Katri Kauppi ja Helsingin yliopiston …

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa    Lue lisää

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa

Suomalaiset ja hollantilaiset kunnat vastaavat kotihoidon palvelutuotannon järjestämisestä. Tyypillinen suomalainen kunta vastaa järjestämisen lisäksi myös osittain palvelutuotannosta. Hollannissa kotihoito tuotetaan täysin yksityisin resurssein perustuen kansalliseen päätökseen. Tutkimuksessamme vertailimme kotihoidon osalta markkinoiden hyödyntämisen sääntelyä, kuntien hankintatapoja sekä sopimussisältöjä ja -rakenteita tunnistaaksemme parhaita käytäntöjä ulkoistetun palvelutuotannon riskien hallitsemiseksi. Tutkimus kattaa kaikki hollannin 380 kuntaa sekä 102 suomalaista …

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa Lue lisää

Hankkinen vai en?

Yksityisellä sektorilla ulkoistamispäätökset tehdään systemaattisen harkinnan tuloksena. Palvelujen ulkoistamispotentiaali tunnistetaan säännöllisen toiminnansuunnittelun yhteydessä. Tutkimuksemme perusteella julkisella sektorilla säännölliset arviointirutiinit pääosin loistavat poissaolollaan ja ulkoistamispäätökset tehdään pakon edessä tai ratkaisuna palvelutuotannon ongelmiin. Muutokset palvelun volyymissä (merkittävä lisäys tai lasku) sekä hyvä markkinatilanne palveluntuotannossa ovat suositeltavia lähtökohtia ulkoistamiselle. Volyymivaihtelut aiheuttavat skaalautuvuustarpeen, jonka hallitseminen omassa tuotannossa, jossa asiakaskunta …

Hankkinen vai en? Lue lisää