Ajankohtaista

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa   

Tuore tutkimus osoitti, ettei tiukka kahtiajako julkisen tai yksityisen sektorin tuottamien palveluiden välillä vastaa todellisuutta – eikä palvelujen yksityistäminen tuo automaattisesti kustannussäästöjä. Keskittäminen sen sijaan kannattaa: suurilla kunnilla ja kuntayhtymien kautta palvelut tuottavilla kunnilla kustannukset ovat usein alhaisemmat. Tutkimustulokset ja käytännön kokemukset sote-palvelujen yksityistämisen kannattavuudesta ovat ristiriitaisia. Siksi Aalto-yliopiston professori Katri Kauppi ja Helsingin yliopiston […]

Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu on turhaa: Yksityinen sektori täydentää vakiintuneesti kuntien sote-palvelujen tuotantoa    Lue lisää

Jukka uusiin tehtäviin

Hankkisen osakas Jukka Hämäläinen on siirtymässä toisiin tehtäviin syyskuun alussa. ”Aikani Hankkisella oli antoisa, vaikka jäikin lyhyeksi. Kiitän kaikkia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä sekä toivotan Tuomolle ja Suvituulialle menestystä. Teidän kanssa on ollut ilo työskennellä.” Hankkisen toiminta jatkuu kahdenkoplana kohti syksyä. Kiitämme Jukkaa kumppanuudesta ja heittäytymisestä yrittäjyyteen! 

Jukka uusiin tehtäviin Lue lisää

Online markkinavuoropuhelu hankintojen valmistelun työkalupakkiin

Markkinavuoropuhelu on yksi vähiten kehitystä osakseen saaneista julkisten hankintojen työkaluista. Harmillista tämä on erityisesti siksi koska hankintojen valmistelussa markkinavuoropuhelun järkevällä käytöllä voidaan olennaisesti vaikuttaa muun muassa tarjousten laatuun ja määrään. Tyypillisesti markkinavuoropuhelu on kirjallinen vuoropuhelu kysymyksiä ja vastauksia, tarjouspyyntöluonnosten kommentointia tai yksittäisiä tapaamisia eri tarjoajien kanssa. Näissä kaikissa on pitkälti sama ongelma: vuoropuhelua käydään pistemäisesti.

Online markkinavuoropuhelu hankintojen valmistelun työkalupakkiin Lue lisää

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa

Suomalaiset ja hollantilaiset kunnat vastaavat kotihoidon palvelutuotannon järjestämisestä. Tyypillinen suomalainen kunta vastaa järjestämisen lisäksi myös osittain palvelutuotannosta. Hollannissa kotihoito tuotetaan täysin yksityisin resurssein perustuen kansalliseen päätökseen. Tutkimuksessamme vertailimme kotihoidon osalta markkinoiden hyödyntämisen sääntelyä, kuntien hankintatapoja sekä sopimussisältöjä ja -rakenteita tunnistaaksemme parhaita käytäntöjä ulkoistetun palvelutuotannon riskien hallitsemiseksi. Tutkimus kattaa kaikki hollannin 380 kuntaa sekä 102 suomalaista

Hankinnan toteutustavan vaikutus palvelutuotannon riskeihin – Kotihoito Suomessa ja Hollannissa Lue lisää

Hankkinen vai en?

Yksityisellä sektorilla ulkoistamispäätökset tehdään systemaattisen harkinnan tuloksena. Palvelujen ulkoistamispotentiaali tunnistetaan säännöllisen toiminnansuunnittelun yhteydessä. Tutkimuksemme perusteella julkisella sektorilla säännölliset arviointirutiinit pääosin loistavat poissaolollaan ja ulkoistamispäätökset tehdään pakon edessä tai ratkaisuna palvelutuotannon ongelmiin. Muutokset palvelun volyymissä (merkittävä lisäys tai lasku) sekä hyvä markkinatilanne palveluntuotannossa ovat suositeltavia lähtökohtia ulkoistamiselle. Volyymivaihtelut aiheuttavat skaalautuvuustarpeen, jonka hallitseminen omassa tuotannossa, jossa asiakaskunta

Hankkinen vai en? Lue lisää

Suvituulia Taponen and Tuomo Vuorinen

Taponen+Vuorinen = Hankkinen

Marraskuu alkoi Hankkisella valoisissa merkeissä, kun sain seurakseni yhtiökumppanin. Tuomo Vuorinen, jonka kanssa tein yhteistyötä jo työurani alussa, aloitti yhtiössä 2.11. Olemme erikoistuneet strategiseen hankintaan, julkisten palvelujen järjestämiseen ja tehokkaaseen projektien toteuttamiseen. Yhteenlaskettuna kokemuksemme julkisista hankinnoista on pidempi kuin kattavan hankintalain säätelyn historia! Hankkisen toimeksiannoissa yhdistämme toisiaan täydentävät julkisen hankintatoimen osaamisemme. Toteutuksissa korostuvat vahva prosessiosaaminen,

Taponen+Vuorinen = Hankkinen Lue lisää